Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gminna Biblioteka Publiczna

w Sońsku

  

Facebook

 

 

Dotacja na zakup nowości wydawniczych 2023

Nie zatrzymujemy się! Działamy! Wszystko z myślą o Czytelnikach!

Nasza Biblioteka otzymała w tym roku 7538,00 zł dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku, Filia w Gąsocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gbpsonsk.eu

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
- Pochodzą z różnych źródeł;
- Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
- Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
- Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sońsku, Filia w Gąsocinie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, regulacji wielkości czcionki, natomiast nie można skorzystać z opcji wysokiego kontrastu oraz głosowego odczytywania tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kinga Metera (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.

Dostępność architektoniczna.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku ul. Ciechanowska 21. Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście, budynek biblioteki jest piętrowy, biblioteka znajduje się na parterze bez możliwości wejścia dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

  1. Filia w Gąsocinie ul. Główna 27. Budynek jest parterowy, z możliwością wejścia dla osób niepełnosprawnych. Budynek biblioteki jest dostępny bez barier architektonicznych. Przejście do biblioteki jest obszerne z możliwością dostępu samodzielnego do półek z książkami.
    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.