Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gminna Biblioteka Publiczna

w Sońsku

  

Facebook

 

 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1


1.Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
2.Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3.Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymacje szkolną,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4.Za niepełnoletniego czytelnika podpisują i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5.Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 

§ 2

 

1.Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 książek.
2.Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 1miesiąc.
3.W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.
4.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5.Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6.Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7.W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, na prośbę Czytelnika Biblioteka może sprowadzić z innej Biblioteki książkę, której nie posiada w swoich zbiorach.
8.Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.
9.W wyjątkowych przypadkach można wypożyczyć książkę z księgozbioru podręcznego, a termin zwrotu dla każdej książki ustala bibliotekarz.

 

§ 3

 

Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, z wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 4

 

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik:
a) zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu,
b) może odkupić inną przydatną bibliotece książkę, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,
c) zapłacić kwotę nie mniejsza niż aktualna rynkowa wartość książki.
Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 5

 

1.Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 1 i 2 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł od woluminu za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
2.Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.