Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gminna Biblioteka Publiczna

w Sońsku

  

Facebook

 

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
§ 1


1.Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych maja wszyscy obywatele, niezależnie do tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki. Korzystającego z komputera bibliotekarz rejestruje na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

2.Stanowiska komputerowe są dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki.

3.Indywidualna sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach lub gdy nie ma innych chętnych do korzystania ze stanowiska komputerowego, bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większa ilość czasu.

4.Wyszukiwanie internetowe powinno służyć celom informacyjno-naukowym.

5.Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. komunikatory, randki).

6.Pracownik Biblioteki nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

7.Niedozwolone jest:

a) wszelkie działanie powodujące dewastacje lub uszkodzenie komputera,
b) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
c) łamanie zabezpieczeń systemu,
d) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

 

8.Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (dyskietka, CD-ROM). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 

9.Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.

10
.Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

11
. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

12
.Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych.

13
.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne.


PRZEPISY KOŃCOWE
§ 1

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.